Contact met de coach

De coach is voor zowel leerling als thuisfront de belangrijkste persoon op !mpulse Kollum. De coach heeft het meeste contact met de leerling en heeft breed inzicht in de voortgang en ontwikkeling van de leerling. Daarmee is de coach de spil in de begeleiding.

Partners

Op !mpulse Kollum zien wij ouders/verzorgers als partners met een gezamenlijk doel: het welzijn en de optimale ontwikkeling van de leerling. Transparante communicatie is daarbij van groot belang. Graag zien we de communicatie tweezijdig: we verwachten van ouders/verzorgers dat zij contact opnemen met de coach wanneer zij behoefte hebben aan informatie-uitwisseling op welk gebied dan ook. Van ouders/verzorgers verwachten wij dat zij zich op regelmatige basis op de hoogte stellen van de informatie die vanuit school met het thuisfront wordt gecommuniceerd. Hierbij gaat het onder andere om het bijhouden van de voortgang via SOMtoday, brieven en nieuwsbrieven, uitnodigingen voor gespreksmomenten en het nieuws dat via de website wordt gecommuniceerd.

Op !mpulse Kollum zijn de lijnen kort en het contact met de coach is heel prettig.

Wanneer er factoren zijn die het functioneren van een leerling op school mogelijk kunnen beïnvloeden, dan wordt de coach hiervan graag door het thuisfront op de hoogte gesteld. Het is uiteraard mogelijk om buiten de reguliere contactmomenten een afspraak te maken met de coach.

 

Contact