Onderbouw

20151112_102712Een aantal vakken bieden we aan in leergebieden. Op deze manier ervaar je meer samenhang in de leerstof. Bij de lessen van het leergebied Mens & Natuur leer je bijvoorbeeld dat biologie, scheikunde, natuurkunde en techniek veel met elkaar te maken hebben. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde (en rekenen) staan als apart vak in je rooster.

In de lessen bepaal je samen met je docent de doelen, doe je actief mee en wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen.

Naast het leren in lessen, ben je meerdere malen per schooljaar bezig met het doen van onderzoek en practica, het leren in projecten zoals tijdens Setting en Community en door middel van betekenisvolle en leuke opdrachten. Naast de aandacht voor deze vakinhoud, besteden we samen veel aandacht aan vaardigheden zoals samenwerken & zelfstandig werken, presenteren, verantwoordelijkheid nemen, plannen & organiseren. In de bovenbouw en op de vervolgopleiding komen deze vaardigheden je weer goed van pas!

Bij Mens&Maatschappij heb ik geleerd dat de eerste aandelen al door de VOC werden uitgegeven.

De verschillende vakken en leergebieden in de onderbouw zijn:

Contact