Onderbouw

20151112_102712Een aantal vakken wordt aangeboden in leergebieden. Op deze manier ervaart de leerling meer samenhang in de leerstof. Naast het leren in lessen en uit boeken, is de leerling meerdere malen per schooljaar bezig met het doen van onderzoek en praktica, het leren in projecten en door middel van betekenisvolle opdrachten. Naast de aandacht voor deze vakinhoud, wordt veel aandacht besteed aan vaardigheden zoals samenwerken, zelfstandig werken, actief leren, presenteren, verantwoordelijkheid nemen, plannen en organiseren. In de bovenbouw en op de vervolgopleiding komen deze vaardigheden weer goed van pas.

Een aantal vakken in leerjaar 1 en 2 wordt in samenhang aangeboden in leergebieden. De kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde (en rekenen) worden als apart vak aangeboden. In de lessen wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. We streven ernaar tijdens onze lessen zo veelvuldig mogelijk verschillende en activerende werkvormen toe te passen.

Bij Mens&Maatschappij heb ik geleerd dat de eerste aandelen al door de VOC werden uitgegeven.

De verschillende vakken en leergebieden in de onderbouw zijn:

Vragen over de website?