Informatieverstrekking

!mpulsel 2 1516

Brieven

Leerlingen en hun ouders/verzorgers worden regelmatig op de hoogte gesteld van zaken die er spelen op !mpulse Kollum. Denk bijvoorbeeld aan updates, brieven over excursies, sportdagen, projectweken of gastlessen. Al deze informatie wordt naar ouders/verzorgers en leerlingen  verstuurd via de e-mail.

!mpulsel

Vier maal per jaar verschijnt onze digitale nieuwsbrief ‘!mpulsel’. In deze nieuwsbrief blikt het team, de leerlingen en de ouders terug op afgelopen periode en wordt vooruit gekeken naar de komende periode. In de nieuwsbrief staat een perioderooster waarin alle belangrijke data en gebeurtenissen van de volgende periode worden vermeld. Nieuwsgierig? Hiernaast kun je de !mpulsel downloaden.

De !mpulsel wordt geschreven door team, leerlingen en ouders: het is een nieuwsbrief van ons allemaal!

Contact