Informatieverstrekking

!mpulsel 2 1516

Brieven en updates

Leerlingen en hun ouders/verzorgers worden zeer  regelmatig op de hoogte gesteld van zaken die er spelen op !mpulse Kollum. Denk bijvoorbeeld aan wekelijkse updates, brieven over excursies, sportdagen, projectweken of gastlessen. Al deze informatie wordt naar ouders/verzorgers en leerlingen verstuurd via de e-mail.

Contact