Coaching

20161202_152906-2Elke leerling op !mpulse Kollum heeft een eigen coach. Deze is voor leerling en thuisfront het eerste aanspreekpunt. De coach begeleidt de leerling bij het (leren) leren. Minimaal één keer per periode hebben coach en leerling een gesprek waarin besproken wordt hoe het met de leerling gaat. Samen wordt systematisch bijgehouden of er uitdagende doelen gesteld worden, hoe er aan doelen wordt gewerkt en welke resultaten er worden gehaald. De coach verzamelt ook informatie over de leerling bij andere teamleden en heeft zo een goed beeld van de leerling en de vorderingen. Indien nodig neemt de coach na een voortgangsvergadering contact op met thuis en/of met de pedagogisch medewerker. Meerdere malen per jaar worden leerling en ouders/verzorgers door de coach uitgenodigd voor een leerling-ouder-coachgesprek. In die gesprekken wordt samen besproken hoe het er met de leerling op school voor staat.

Als ik ergens mee zit, kan ik altijd bij mijn coach terecht. Samen kijken we hoe we het probleem het beste kunnen oplossen.

Vragen over de website?