Coaching

Elke leerling op !mpulse Kollum heeft een eigen coach. Deze coach is voor jou en je thuisfront het eerste aanspreekpunt. Jouw coach begeleidt de Kring en ondersteunt je bij het (leren) leren, plannen en organiseren. Minimaal één keer per periode voer je samen met je coach een gesprek waarin jullie bespreken hoe het met je gaat. Samen houden jullie bij of er uitdagende doelen gesteld worden, hoe je aan die doelen werkt en welke resultaten je haalt. De coach verzamelt ook informatie over jou bij andere teamleden en heeft zo een goed beeld van jou, je vorderingen en je talenten.

Vier keer per jaar bespreken we, onder leiding van jouw coach, met het hele team jouw ontwikkeling tijdens een zogenoemde voortgangsvergadering.

Na zo’n voortgangsvergadering word je samen met je en ouders/verzorgers door de coach uitgenodigd voor een leerling-ouder-coachgesprek. In die gesprekken wordt samen besproken hoe het er met met jou op school voor staat, weke mogelijke ondersteuningsbehoefte je hebt en waar we de komende tijd samen met jou op focussen. 

Als ik ergens mee zit, kan ik altijd bij mijn coach terecht. Samen kijken we hoe we het probleem het beste kunnen oplossen.

Contact