Cito Volg- en Adviessysteem


In leerjaar 1, 2 en 3 maken alle leerlingen de toetsen van het Cito Volg- en Adviessysteem (VAS): Nederlands Taalverzorging, Nederlands leesvaardigheid en woordenschat, Engels leesvaardigheid en woordenschat, rekenen en wiskunde.

De resultaten van onze leerlingen kunnen we vergelijken met landelijke normen. Aan de hand van de analyse van de VAS-toetsen krijgen we inzicht in het niveau van de leerlingen en de ontwikkelingen daarin. De toetsen voor de onderbouw zijn onmisbare instrumenten om de kwaliteit van ons onderwijs in kaart te brengen, de prestaties van onze leerlingen te volgen en onderwijskundige beslissingen te ondersteunen.

Contact