Leerlingenraad

Betrokken leerlingen


De leerlingen van de leerlingenraad zijn als vertegenwoordiger van hun klas actief betrokken bij dingen die spelen binnen de school. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan lessen, toetsen, feesten, afspraken, activiteiten.. van alles eigenlijk! Dit alles met het doel de kwaliteit van het onderwijs en de sfeer op school te waarborgen en daar waar mogelijk te verbeteren. Binnen de leerlingenraad worden deze verschillende onderwerpen besproken waarna advies wordt gegeven aan het team en de directie. Het advies van de leerlingen wordt daar waar mogelijk meegenomen in de jaarlijks door de school op te stellen schooljaarplannen.

Ik praat graag mee over onze school. Daarom zit ik in de leerlingenraad!

Ook in onze Medezeggenschapsraad heeft een leerling zitting.

Contact