Taal en rekenen

IMG_8951
In het voortgezet onderwijs moet je aan steeds hogere eisen voldoen met betrekking tot taal en rekenen. Voordat je eindexamen mag doen, zul je de verplichte centrale rekentoets moeten hebben afgerond. Het behaalde cijfer op de centrale rekentoets maakt voor het vwo onderdeel uit van de kernvakkenregel van de slaag- zakregeling. Taal speelt een belangrijke rol bij alle vakken, ook de eindexamens bestaan grotendeels uit teksten.

Op !mpulse Kollum krijg je daarom extra ondersteuning voor taal en rekenen middels het programma SCORE, waar je zelf thuis ook mee aan de slag kunnen.

Door het vele oefenen met SCORE heb ik een 10 gehaald op de centrale rekentoets!

Contact