Taal en rekenen

IMG_8951
In het voortgezet onderwijs moeten leerlingen aan steeds hogere eisen voldoen met betrekking tot taal en rekenen. Voordat leerlingen hun eindexamen afleggen, zullen ze de verplichte centrale rekentoets met minimaal een 4,5 moeten hebben afgerond. Het behaalde cijfer op de centrale rekentoets gaat onderdeel uitmaken van de kernvakkenregel van de slaag- zakregeling. Taal speelt een belangrijke rol bij alle vakken, ook de eindexamens bestaan grotendeels uit teksten.

Op !mpulse Kollum krijgen leerlingen daarom extra ondersteuning voor taal en rekenen. Rekenen is in de onderbouw als apart vak opgenomen in de lessentabel, taalonderwijs wordt in de kring aangeboden.

Ook krijgen leerlingen extra ondersteuning voor zowel taal als rekenen door middel van het programma SCORE waar leerlingen zelf thuis ook mee aan de slag kunnen.

Door het vele oefenen met SCORE heb ik een 10 gehaald op de centrale rekentoets!

Vragen over de website?