Taal, rekenen en Learnbeat


In het voortgezet onderwijs moet je aan steeds hogere eisen voldoen met betrekking tot taal en rekenen. Voordat je eindexamen mag doen, zul je de verplichte centrale rekentoets moeten hebben afgerond. Het behaalde cijfer op de centrale rekentoets maakt voor het vwo-onderdeel deel uit van de kernvakkenregel van de slaag- zakregeling. Taal speelt een belangrijke rol bij alle vakken, ook de eindexamens bestaan grotendeels uit teksten.

Op !mpulse Kollum krijg je daarom extra ondersteuning voor taal (Nederlands en Engels) en wiskunde/rekenen middels het programma Learnbeat, waar je op school, maar ook zelf thuis mee aan de slag kan.

Door het vele oefenen met Learnbeat, begrijp ik teksten nu veel beter!

Contact