Ouderavonden en voortgangsgesprekken

Ouders
Gedurende het schooljaar organiseren we een aantal ouderavonden. Enkele hiervan zijn leerjaarspecifiek. Zo nodigen wij bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar de ouders/verzorgers van leerjaar 1 uit om kennis te maken met het team en elkaar en organiseren we voor leerjaar 3 een ouderavond rond loopbaanoriëntatie en vakkenpakket-keuze.

Ouderavonden met thema’s

Naast de leerjaar-specifieke ouderavonden zijn er ook algemene ouderavonden rond verschillende thema’s, bijvoorbeeld sociale media, genotmiddelen en gamen op het programma. De invulling van deze ouderavonden en de keuze van de thema’s vindt in samenspraak met ouders/verzorgers plaats.

In gesprek

Naar aanleiding van de periodieke voortgangsbesprekingen krijgen alle leerlingen en ouders/verzorgers 4 keer per schooljaar de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan met de coach. Daarnaast is er de mogelijkheid om met twee docenten in gesprek te gaan.

Vier keer per jaar voeren we samen met onze dochter een gesprek met de coach. Ik vind het fijn om samen de ontwikkeling van onze dochter te begeleiden

20151012_193310

Contact