Ouderavonden en leerling-ouder-coachgesprekken

Gedurende het schooljaar organiseren we een aantal ouderavonden. Enkele hiervan zijn leerjaarspecifiek. Zo nodigen wij bijvoorbeeld aan het begin van het schooljaar de ouders/verzorgers van leerjaar 1 uit om kennis te maken met het team en elkaar en organiseren we voor leerjaar 3 een ouderavond rond loopbaanoriëntatie en profielkeuze.

Ouderavonden rondom thema’s

Naast de leerjaar-specifieke ouderavonden zijn er ook algemene ouderavonden rond verschillende thema’s, bijvoorbeeld sociale media, genotmiddelen en gamen op het programma. De invulling van deze ouderavonden en de keuze van de thema’s vindt in samenspraak met ouders/verzorgers plaats.

Leerling-ouder-coachgepsrekken

Naar aanleiding van de periodieke voortgangsbesprekingen krijgen alle leerlingen en hun ouders/verzorgers 3  keer per schooljaar de mogelijkheid om samen in gesprek te gaan met de coach.

Portfoliopresentaties

Aan het eind van het schooljaar vinden de portfoliopresentaties plaats. Alle leerlingen van !mpulse Kollum presenteren dan op eigen wijze de inhoud van hun portfolio aan hun thuisfronten, klasgenoten en coach.

Vier keer per jaar voeren we samen met onze dochter een gesprek met de coach. Ik vind het fijn om samen de ontwikkeling van onze dochter te begeleiden

Contact