Schoolkosten

Leermiddelen

Op Piter Jelles !mpulse Kollum worden in principe alle benodigde lesmaterialen gratis beschikbaar gesteld aan de leerling. De leerlingen maken gebruik lesboeken die door de school bekostigd worden. Ook kan de leerling gebruik maken van de op school aanwezige WIFI-verbinding. Tevens ontvangt iedere leerling bij zijn of haar Piter Jelles-account een compleet Office 365-pakket die op 5 (eigen) devices geïnstalleerd kan worden. 

Wij vragen al onze leerlingen iedere lesdag een eigen device (zoals een laptop of tablet) mee te nemen naar school voor de verwerking van de lesstof. Dit gebeurt voornamelijk middels het door de school beschikbaar gestelde Microsoft 365-pakket en het internet. We stellen geen andere (hoge eisen) aan de aard van het device.

Schoolboeken

Het leveren van schoolboeken heeft Piter Jelles uitbesteed aan Van Dijk Educatie. Leerlingen bestellen hun boekenpakket via de site van Van Dijk Educatie. De boeken worden dan thuis afgeleverd.

Vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende kosten

De vrijwillige ouderbijdrage is alleen bedoeld voor activiteiten/materialen buiten het gewone lesprogramma, die niet door de overheid bekostigd worden. Meer informatie en een overzicht van deze kosten zijn te vinden in het document hiernaast en opgenomen in onze digitale Schoolgids.

!mpulse Kollum maakt gebruik van digitale facturering van de schoolkosten. Facturen worden middels het programma Wis Collect online aangeboden. Bekijk hier de video voor het gebruik van Wis Collect.

Contact