Schoolkosten

20151103_132449
Gratis leermiddelen

Alle standaard lesmateriaal wordt gratis beschikbaar gesteld aan de leerling. De leerlingen maken gebruik van laptops, vaste computers, tablets en lesboeken die door de school bekostigd en beschikbaar worden gesteld.

Schoolboeken

Het leveren van schoolboeken heeft Piter Jelles uitbesteed aan Van Dijk Educatie. Leerlingen bestellen hun boekenpakket via de site van Van Dijk Educatie. De boeken worden dan thuis afgeleverd.

Vrijwillige ouderbijdrage en bijkomende kosten

De vrijwillige ouderbijdrage is alleen bedoeld voor activiteiten/materialen buiten het gewone lesprogramma, die niet door de overheid bekostigd worden. Meer informatie en een overzicht van deze kosten zijn te vinden in onze Schoolgids (te downloaden op de homepagina).

Vragen over de website?