Begeleiding op maat

Extra begeleiding

Op !mpulse Kollum is een intern zorgteam aanwezig. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben wordt een individueel plan op maat gemaakt. Hierin worden de sterke kanten van de leerling benoemd en ook de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Binnen de mogelijkheden van de school kunnen we deze leerlingen extra en op maat begeleiden. Denk hierbij aan extra ondersteuning bij het plannen en organiseren van het schoolwerk, het maken van huiswerk of begeleiding op sociaal emotioneel gebied.

 

Maatwerk & passend onderwijs

Binnen de Campus Kollum hebben we een prikkelarme time-out voorziening gecreëerd. Binnen deze time-out voorziening bieden we planmatig maatwerk op basis van de ondersteuningsbehoefte van de leerling. We werken hierin ook samen met externe partijen uit de omgeving en kunnen in veel gevallen thuis nabij en passend onderwijs aanbieden.

Ik heb ADD. Daardoor heb ik moeite met het plannen van mijn schoolwerk. Sinds ik daarbij word geholpen, ben ik een stuk zekerder van mijzelf en haal ik goede cijfers!

Contact