Extra begeleiding

IMG_3426Op !mpulse Kollum is een intern zorgteam aanwezig. Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben wordt een individueel plan gemaakt. Hierin worden de sterke kanten van de leerling benoemd en ook de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Binnen de mogelijkheden van de school kunnen we deze leerlingen extra begeleiden. Denk hierbij aan extra ondersteuning bij het plannen en organiseren van het schoolwerk, het maken van huiswerk of begeleiding op sociaal emotioneel gebied.

Ik heb ADD. Daardoor heb ik moeite met het plannen van mijn schoolwerk. Sinds ik daarbij word geholpen, ben ik een stuk zekerder van mijzelf!

Naast het interne zorgteam werkt !mpulse Kollum met een extern zorgteam. Dit zorgteam komt elke vier weken bij elkaar en kan advies geven over de begeleiding en ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben. In dit extern zorgteam is de pedagogisch medewerker van !mpulse Kollum, een orthopedagoog, een leerplichtambtenaar en een sociaal verpleegkundige of schoolarts aanwezig.

Contact