Extra ondersteuning op maat

Extra ondersteuning

Op !mpulse Kollum is een intern zorgteam aanwezig. Voor leerlingen die, naast de reguliere coaching, extra ondersteuning nodig hebben, wordt een individueel plan op maat gemaakt. Hierin worden de sterke kanten van de leerling benoemd en ook de extra en/of specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling. Binnen de mogelijkheden van de school kunnen we deze leerlingen extra en op maat begeleiden. Denk hierbij aan extra ondersteuning bij het plannen en organiseren van het schoolwerk, het maken van huiswerk of begeleiding op sociaal emotioneel gebied.

 

SWOT

Vanuit het principe van kansrijkheid, bieden we leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte 1 of meerdere dagen per week na afloop van de lesdag, tussen 14.00 en 16.00 uur, een begeleide leer- en werkplek aan. We noemen dit schoolwerkbegeleiding (SWOT). 

Leerlingen kunnen bijvoorbeeld geholpen worden met het plannen en organiseren van het schoolwerk en/of begeleidt worden bij het maken en leren daarvan. Het gaat hier ook om maatwerk.

 

Maatwerk & passend onderwijs

Binnen de Campus Kollum hebben we een prikkelarm pedagogisch-didactisch centrum gerealiseerd in de units op het terrein voor de Campus. Binnen deze voorziening bieden we planmatig maatwerk op basis van de specifieke ondersteuningsbehoefte van de leerling. We werken hierin ook samen met externe partijen uit de omgeving en kunnen in heel veel gevallen thuis nabij en passend onderwijs aanbieden. 

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Dorijn van Doorn (dvdoorn@pj.nl).

Ik heb ADD. Daardoor heb ik moeite met het plannen van mijn schoolwerk. Sinds ik daarbij word geholpen, ben ik een stuk zekerder van mijzelf en haal ik goede cijfers!

Contact