Reanimatie-onderwijs

Naast een diploma op het juiste niveau wil !mpulse Kollum de leerlingen ook tools in handen geven om op sociaal en maatschappelijk gebied het beste uit zichzelf, maar ook uit anderen, te halen en een bijdrage te leveren aan een veilige school en omgeving. Daarom is onze school begonnen om álle leerlingen en teamleden te leren reanimeren. We hebben hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting.

De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mond-beademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. De reanimatielessen worden gegeven door eigen teamleden van !mpulse Kollum. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad.hartstichting-logo-horizontal-large@2x-49bb797c2cbc8a6c4e2bde9ccde66942

Reanimeren is niet moeilijk. Ik ben heel blij dat iedereen dit bij ons op school leert, zodat ik weet wat ik moet doen als er plotseling iets gebeurt.

20151217_150333Aan het einde van de cursus ontvangt de leerling een certificaat van de Hartstichting. Deze wordt ook opgenomen in het ‘plusdocument’, de plek om geleerde vaardigheden aan te kunnen tonen die buiten het reguliere vakkenaanbod vallen. We zorgen ervoor dat leerlingen niet eenmalig leren reanimeren, maar dat deze vaardigheid tenminste eenmaal per jaar herhaald wordt.

Vragen over de website?