27 september 2011

150 groene wensen ‘ECHOËN’ feestelijk door de lucht @!K

Dinsdag 27 september werd op !mpulse Kollum tijdens een feestelijke bijeenkomst het officiële certificaat ‘school met herstelrecht’ in ontvangst genomen. Oprichter van ECHO, Hans Oostrik, reikte het certificaat aan leerlingen en team van !mpulse Kollum uit.
Het Expertisecentrum Herstelrecht in het Onderwijs, ECHO, heeft !mpulse Kollum uitgekozen als voorbeeldschool voor andere scholen in het voortgezet onderwijs. Aansluitend aan de uitreiking lieten de leerlingen van !mpulse Kollum op ludieke wijze een ‘groene wens’  de regio in gaan.

Nieuwsgierig naar de foto’s?
Check de reportage op RadioNOF.
Of lees het artikel in het nieuwsblad van Noordoost Friesland
 impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/Nieuwsblad%20Noordoost%20Friesland%2030%20september%202011%20Impulse%20Kollum%20voorbeeldschool%20Herstelrecht.pdf 

!mpulse Kollum onderscheidt zich, al sinds de start van de school in 2006, door haar unieke pedagogische en onderwijskundige klimaat. Aan dit klimaat liggen de principes van Herstelrecht ten grondslag. Kort samengevat zijn de uitgangspunten van Herstelrecht voor !mpulse Kollum dat iedereen binnen de school als waardevol wordt erkend en dat het de verbinding tussen alle betrokkenen wordt gewaarborgd. Respect en verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving zijn de kernwaarden van de school. Alle afspraken worden continu aan deze waarden getoetst.
Op het gebied van conflicthantering staat op staat op !mpulse Kollum centraal dat er proactief gehandeld wordt en dat de betrokken partijen worden toegerust om adequaat met elkaar te communiceren. Hierdoor blijft de onderlinge verbinding gewaarborgd. Er is erkenning voor het feit dat conflicten tussen mensen nu eenmaal voorkomen, maar ook tegelijk is er het besef dat straf geen garantie biedt voor toekomstig positief gedrag.

Meer weten over Herstelrecht of ECHO? Surf naar www.herstelrechtinhetonderwijs.nl

Contact