9 februari 2015

Arts eXpression @!K

Net als in de afgelopen jaren is er ook dit jaar weer een Arts eXpression. Een bijzondere wedstrijd op het gebied van beeldende kunst en podium acts voor alle leerlingen van de verschillende Piter Jelles scholen. Elke school van Piter Jelles zendt een podiumact en twee beeldende kunstwerken ( een onder- en een bovenbouw werk) in.

Op dinsdag 17 februari zal de opening plaats vinden van het beeldende werk in Tresoar in Leeuwarden. Tijdens deze expositie zal dus het werk te zien van een leerlingen uit de onderbouw en een leerling uit de bovenbouw. 

Op donderdagavond 19 maart vindt de podiumavond van de Arts eXpression plaats en wel in de grote zaal van de Harmonie.
Om namens !K tot, zowel een afvaardiging voor de podiumavond als voor de expositie in Tresoar te komen, vond er op vrijdagmiddag 6 februari een '!mpulse got Talent' middag plaats.

Leerlingen van onze school hebben vrijdagmiddag 6 februari hun podiumacts op het gebied van muziek, dans, theater etc. aan hun medeleerlingen en ouder(s)/verzorger(s) laten zien. Wat een talent @!K!

Een jury gaat het werk kritisch bekijken en bepalen welke act namens !K ingezonden wordt voor de podiumavond van de Arts Expression.

Naast de podiumpresentatie was er deze middag ook een expositie van al het beeldende werk van de leerlingen uit onder- en bovenbouw te zien zijn. Ook bij de expositie zal een jury een winnaar uit onder en bovenbouw aanwijzen.

Wordt vervolgd.
 

Contact