16 mei 2011

Eindexamens @!mpulse Kollum

Dit schooljaar doen 23 leerlingen van !mpulse Kollum eindexamen.
12 leerlingen gaan op voor het vmbo-t examen, 10 leerlingen doen eindexamen havo en 1 leerling doet eindexamen op vwo-niveau.

We wensen alle leerlingen heel veel suc6!

Wil je meer lezen over het eindexamen @!K?
Open dan via onderstaande link het artikel over Ellekea de Boer in het Friesch Dagblad van 19 mei 2011.
impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/Artikel%20FD%2019%20mei%202011%20Examenrubriek%20_%20Ellekea%20de%20Boer%20heeft%20examenzaal%20voor%20zichzelf.pdf

Contact