22 januari 2016

En ook de reanimatielessen voor leerjaar 1 en 2 en teamleden zijn in volle gang.

En ook de reanimatielessen voor leerjaar 1 en 2 en teamleden zijn in volle gang. Nog twee workshops te gaan en dan kunnen ál onze leerlingen & teamleden reanimeren. Hoe uniek is dat?

Contact