8 december 2011

HALT @!K

!mpulse Kollum heeft Halt–medewerkers uitgenodigd om maandag 12 december van 10:30 uur tot 12:30 uur vuurwerkvoorlichting te komen geven aan de leerlingen van leerjaar 1 en 2. Deze Haltvoorlichting sluit aan bij de inhoud van de lessen Mens & Natuur. De voorlichtingen van Halt richten zich vooral op de regels: wanneer mag je vuurwerk afsteken en welk vuurwerk? En, niet onbelangrijk, hoe voorkom je dat je overlast veroorzaakt en dat er dingen sneuvelen. Daarnaast is er natuurlijk aandacht voor de veiligheid.

Alle aspecten van goed en veilig omgaan met vuurwerk komen aan bod: wat zijn de regels en wat de consequenties als je je hier niet aan houdt. Hoe steek je veilig vuurwerk af, wat kan er allemaal mis gaan en hoe zorg je dat niemand overlast heeft en dat er niets wordt vernield? Onze leerlingen kennen de regels en gevaren van vuurwerk meestal uitstekend. Het toepassen in de praktijk kost hen soms wat meer moeite. In de voorlichtingen draait het dan ook om kwesties als: durf jij nee te zeggen als je vrienden je uitdagen om iets te doen met vuurwerk wat niet mag? Realiseer jij je hoeveel overlast je kunt veroorzaken en wat dat voor mensen betekent? Ook is er natuurlijk aandacht voor veiligheid en strafbaar gedrag met vuurwerk. Verschillende kaarten en posters die in de school zijn opgehangen leggen de regels nog eens uit en verwijzen naar de Halt-site.

Wij willen jullie als ouder(s)/verzorger(s) vragen de gevaren van vuurwerk ook thuis onder de aandacht te brengen. Op de vuurwerksite van Halt vinden jullie handige tips om het gesprek met jullie kind(eren) thuis aan te gaan: www.halt.nl.

!mpulse Kollum vindt het belangrijk dat leerlingen betekenisvol en contextrijk leren. Dit uit zich -onder andere- in de vele gastlessen die er worden gegeven. Zo zijn bijvoorbeeld Sander de Rouwe (Tweede-Kamerlid CDA), de heer Bilker (Burgemeester Kollumerland) en Mr. Hans Anker (advocaat) te gast geweest op !mpulse Kollum. Daarnaast zijn er gastsprekers over de Tweede Wereldoorlog, voorlichters van het COC, Tûmba (sluiers en slipjes, Vredesexpress)en van het Trimbos instituut op !mpulse Kollum geweest om hun kennis met de leerlingen te delen. De school neemt regelmatig deel aan projecten als Clips voor Vrijheid, de anti-alcohol campagne van Netnixx en aan verschillende milieuprojecten van het IVN.

Contact