11 november 2013

Ik dacht het niet @!K

De landelijke ‘Week van de Opvoeding’ is niet onopgemerkt voorbijgegaan @!K.

In samenwerking met Timpaan Welzijn, Theater Smoar en Verslavingszorg Noord Nederland is er op 8 oktober een workshopdag voor leerjaar 1 en 2 georganiseerd. Het thema van de dag was omgaan met groepsdruk als het gaat om gezonde keuzes te maken wat betreft het gebruik van genotmiddelen.

Er is met behulp van gedichten, rollenspelen en graffititeksten de hele dag toegewerkt naar een theatrale presentatie.
’s Avonds hebben onze leerlingen het theaterstuk aan hun thuisfronten gepresenteerd.
Wat waren we blij om zoveel ouder(s)/verzorger(s) te mogen ontmoeten. Na de voorstelling werd op een open, interactieve manier aan de ouders voorlichting over het thema gegeven waarbij allerlei dilemma’s en mogelijke oplossing onderling werden gedeeld.

Wat een prachtige dag. Wat een verbindende avond!

Contact