6 november 2012

Imagine your Future @!K

Techniek en kunst liggen direct in elkaars verlengde. Alleen al in etymologische zin zijn deze twee begrippen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Techniek komt immers van het Griekse woord 'technè', dat kunst betekent.

Het landelijke scholenproject 'Artcadia, Imagine your Future' heeft als doel de leerlingen te laten zien en ervaren hoe mateloos boeiend de wereld van de techniek kan zijn. Kunst is een uitstekende weg om dat doel te bereiken. En ook hier raken kunst en techniek elkaar. Een kunstenaar creëert een wereld naar eigen ideeën en inzichten. Die wereld geeft haar wonderlijkheid pas vrij, wanneer je jezelf er werkelijk in verdiept. Met techniek is dat niet anders. We vormen de wereld om ons heen door middel van techniek. We richten haar in, creëren nieuwe mogelijkheden, lossen ogenschijnlijk onoverkomelijke problemen op. Wie in die wereld wordt rondgeleid, reageert alleen nog maar met: wow!

Het project 'Imagine your Future' is zo opgezet en samengesteld dat het – naast de technische en creatieve aspecten – ook bij andere leergebieden aansluiting vindt. Zo bevat het project geschiedkundige, scheikundige en biologische elementen waar in de betreffende leergebieden aandacht aan kan worden besteed. Hierdoor ervaren de leerlingen dat alle leergebieden sámen onze maatschappij vormen en je ze niet los van elkaar kunt zien. Én dat techniek leuk, fascinerend en leerzaam is en in alle aspecten van de samenleving zichtbaar is. Kortom: een project met veel educatief materiaal, bevordering van techniek, bevordering van het creatieve denken, bevordering van het leren samenwerken én bevordering van sociaal-maatschappelijke bewustwording. En dit alles in combinatie met leer-plezier. Wij @!K verbinden ons daar – vanuit onze visie op leren – graag aan!

Contact