22 oktober 2014

!K @ Kollumerland c.a

Een week na het bezoek aan het landelijke bestuur, was het tijd om in de wereld van het lokale bestuur te stappen. De leerlingen uit leerjaar 5 die het vak maatschappijwetenschappen volgen gingen op bezoek in het gemeentehuis. De raadsgriffier van de gemeente gaf een uitgebreide uitleg over de taken van de gemeente. Ook mocht iedereen even proeven hoe het was om gemeenteraadslid te zijn door het plaatsnemen op de VVD-zetels in de gemeenteraad.

Burgemeester Bilker onderbrak vervolgens even de collegevergadering om de leerlingen in zijn werkkamer te ontvangen. Bilker vertelde hoe mooi het is om burgemeester te zijn en had enkele sappige anekdotes in de aanbieding. Aan het einde van de ochtend werd nog gepraat over de toekomst van de gemeente Kollumerland c.a. Kortom, een leerzame ochtend en erg leuk om een kijkje te nemen in de keuken van onze gemeente.

Contact