13 september 2011

Kom-maar-binnenbijeenkomst leerjaar 1 & 2

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerjaar 1 & 2,

De introductieperiode van schooljaar 2011-2012 is bijna achter de rug. Wat zijn de dagen omgevlogen!
Leerjaar 1 heeft inmiddels kennisgemaakt met het samen leren en samen werken op !K. Leerjaar 2 heeft zich, in de rol van expert, op alle fronten ingespannen om hen wegwijs te maken. We genieten er van om te zien hoe ouderejaars zich inzetten om hun nieuwe schoolgenoten te laten ervaren dat ze van harte welkom zijn!

Jullie als thuisfront hebben vast via de verhalen van jullie zoon of dochter de eerste !mpulse Kollum-dagen kunnen meebeleven. We kunnen ons voorstellen dat het jullie duizelt met al die nieuwe termen, namen en begrippen.

Daarom willen we jullie van harte uitnodigen voor de Kom-maar-binnenbijeenkomst op donderdag 20 september 2011 van 16.00 tot 17.15 uur.
Tijdens deze bijeenkomst is er volop gelegenheid tot het kennismaken met de coach en met andere ouder(s)/verzorger(s), het met elkaar uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

We hopen jullie te zien op 20 september!

Met vriendelijke groet,

Namens de coaches uit leerjaar 1 & 2,
Tineke Hoekstra
Coördinator Onderbouw !mpulse Kollum

Contact