22 november 2011

Kunst & Techniek wedstrijd @!mpulse Kollum

!mpulse Kollum doet ook dit jaar weer mee aan Artcadia, de landelijke techniek- en kunstwedstrijd ‘Artcadia, Imagine your future’ een fictieve toekomststad waar zich vraagstukken voordoen op het gebied van mobiliteit, water, milieu, ruimte en gebouwen.
De wedstrijd is georganiseerd door advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS, de ideële organisatie Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM), Océ (leverancier van digitale printsystemen), de kunstenaar Jean-Paul Marsman en Holland Art Gallery om jongeren van middelbare scholen te laten zien en ervaren hoe boeiend de wereld van techniek is. Vorig schooljaar is de ‘scootmobiel’ een ontwerp van leerlingen van !mpulse Kollum, doorgedrongen tot de finale van Artcadia-wedstrijd.

De uitgangspunten van de techniek- en kunstwedstrijd sluiten naadloos aan bij het pedagogische en onderwijskundige klimaat van !mpulse Kollum waarin contextrijk samenwerkend leren een belangrijke plaats inneemt. In de vaklessen Mens & Natuur, Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur komen de thema’s van de wedstrijd aan de orde en krijgen de leerlingen de mogelijkheid op grond van de vakinhoudelijke theorie hun eigen ideeën te verwerken. Dit heeft geresulteerd in prachtige maquettes welke door de leerlingen van leerjaar 2 zijn gepresenteerd aan de vaktutoren, leerjaargenoten en eindexamenkandidaten Kunst Beeldend. 

De drie best beoordeelde werkstukken gaan door naar de volgende ronde van de Artcadia-wedstrijd. Dat zijn: “Light Sense”, “Energie besparende Speeltuin” en “Fietstunnel”. “Light Sense” zijn lantaarnpalen die pas aangaan als er iemand langs fietst. Vijf lantaarnpalen voor en na de fietser gaan aan, zo brandt er alleen licht waar iemand fietst. “Energie besparende Speeltuin”: bij dit idee wordt de beweging van bijvoorbeeld schommels omgezet in energie. Bij ieder speelwerktuig is een manier bedacht om die energie op te wekken. Zo wordt de bruisende energie van spelende kinderen nuttig gemaakt. De “Fietstunnel” is een lopende band in een tunnel waarover gefietst kan worden. Het is gebaseerd op de lopende banden die op een vliegveld te vinden zijn. Zo kom je sneller van A naar B, zonder vervelende weersomstandigheden. Een goede vervanger dus voor de auto.

Uiteindelijk  gaan in totaal twaalf projecten door naar de finale. De inzendingen komen binnen in de vorm van een maquette, een schilderij, of een andere creatief werkstuk. De twaalf finalisten werken hun projecten vervolgens verder uit en geven tijdens de feestelijke finale medio april een presentatie. De werkstukken worden tot 21 december tentoongesteld in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem en het Museon in Den Haag. We roepen iedereen op om te komen kijken. 
De winnende school reist met tien leerlingen en twee docenten enkele dagen naar New York in de Verenigde Staten, waar ze ook een aantal projecten van ARCADIS bezoeken.

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, water, milieu en gebouwen. We verbeteren mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met 19.000 medewerkers en EUR 2,3 miljard omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. ARCADIS ondersteunt UN-HABITAT met kennis en expertise om de leefomstandigheden in snel groeiende steden over de hele wereld te verbeteren.

Voor meer informatie:
www.artcadia.nl;
www.arcadis.nl

Contact