6 februari 2012

Leerlingen !K Op weg naar het Lagerhuis

!mpulse Kollum is een van de scholen die strijden om een plek in een finaleronde voor het jeugddebat ‘Op weg naar het Lagerhuis’ van de Vara. Maandag 6 februari, mag het team van !mpulse Kollum – bestaande uit leerlingen van havo 4 en havo 5 – tijdens de voorronden laten zien welke debatvaardigheden zij in huis hebben. De voorrondes worden vanaf 10.30 uur gehouden in het gemeentehuis van Buitenpost.

De deelnemende scholen krijgen meerdere stellingen voorgelegd, zoals ‘het is goed dat Jeugdzorg naar de gemeenten overgaat’; ‘de provincie moet stoppen met subsidies voor culturele voorzieningen en cultuurhistorisch erfgoed’ en: ‘de Olympische Spelen van 2028 moeten door Noord-Holland worden georganiseerd’. Een jury kiest de winnaar van de dag. Maandag wordt aan het eind van de middag bekend gemaakt wie de dagwinnaar is en later dit jaar door mag naar de landelijke finale, die wordt uitgezonden op televisie.

!mpulse Kollum staat voor eigentijds onderwijs waarin samenwerkend leren, persoonlijke groei, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, talentontwikkeling en kennisverwerving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op !mpulse Kollum zijn maatschappelijke thema’s ingebed in het curriculum. Zowel in de vaklessen als in de kringen nemen thema’s als persoonlijke ontwikkeling, wereldburgerschap, actualiteit en communicatieve vaardigheden een belangrijk plaats in. In de vaklessen Nederlands wordt volop aandacht besteed aan de kunst van het debatteren.

Contact