16 maart 2011

Leerlingen !mpulse Kollum duiken in de gemeentepolitiek

De havo-4 leerlingen van !mpulse Kollum gaan, samen met leerlingen van het Lauwers College, in het gemeentehuis te Kollum zelf politiek bedrijven. Op donderdag 17 maart van 13:15 uur tot 15:30 uur krijgen de leerlingen op het gemeentehuis uitleg over hoe de gemeentepolitiek werkt. De leerlingen kunnen daarna vragen stellen aan de burgemeester, de wethouders en een aantal raadsleden. Op maandag 21 maart gaan de leerlingen de hele dag zelf aan de slag. Ze ontwerpen dan op verschillende beleidsterreinen een project en schrijven daarover een raadsvoorstel. Op maandag 21 maart, aan het einde van de dag, vormen de leerlingen de jeugdraad en worden door de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Bilker, geïnstalleerd. De jeugdraad gaat debatteren over de 4 voorgestelde projecten. Het winnende project wordt beloond met een bedrag van € 1.250,- en wordt daadwerkelijk uitgevoerd.

De bedoeling van het project is om jongeren bekend te maken met de lokale politiek. Ze gaan eerst de confrontatie aan met politici en ambtenaren. Vervolgens gaan de leerlingen in groepjes de straat op om aan de weet te komen wat er in de wijken in de gemeente Kollumerland c.a. leeft. Dat doen ze door het maken van filmpjes en het interviewen van inwoners en belangenorganisaties. De leerlingen kunnen kiezen uit thema’s zoals: sport en overgewicht, verkeersveiligheid en alcohol, economie en krimp, toerisme en voorzieningen, milieu en duurzaamheid. De leerlingen worden gevolgd door een persgroep, die de belevenissen en gebeurtenissen vastlegt.

Met de verzamelde informatie en het gemaakte beeldmateriaal gaan ze in het gemeentehuis aan de slag. De leerlingen stellen raadsvoorstellen op. Elke groep wijst woordvoerders aan om de voorstellen te presenteren en te verdedigen. Nadat de leden van de raad door de burgemeester zijn geïnstalleerd worden de voorstellen in de raadsvergadering aan de orde gesteld. Na discussies en onderhandelingen komt het uiteindelijk tot stemming en wordt bekend welk project gaat winnen. De opzet van de dag is afgestemd op de eindtermen en het PTA van maatschappijleer. Door de leerlingen zelf politiek te laten bedrijven krijgen ze nog beter inzicht in politieke en gemeentelijke besluitvormingsprocessen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Donderdag 17 maart 2011
13.15 – 13.30 Verkorte presentatie door griffier van ‘Gast van de raad’.
13.30 – 14.30 Film raadsvergadering, uitleg door griffier en mogelijkheid tot vragen stellen, evt. gevolgd door korte pauze.
14.30 – 15.00 In beraad met wethouders en beleidsambtenaren, informeren over beleidsthema’s:
o Duurzaamheid
o Krimp en economie
o Toerisme
o Verkeerveiligheid en alcohol
o Sport / overgewicht
15.00 – 15.30 In beraad met raadsleden.

Maandag 21 maart 2011
09.00 Opening door burgemeester, korte toelichting op het programma
09.00 – 10.00 Uiteen in groepen. Elke groep bespreekt in eigen ruimte de onderwerpen en kiest een onderwerp uit.
10.00 – 12.00 De wijk in om foto’s en filmpjes te maken, mensen te interviewen, etc.
12.00 – 13.00 Lunch in de kantine van het gemeentehuis. Er wordt gezorgd voor broodjes.
13.00 – 14.30 Onder begeleiding 4 raadsvoorstellen schrijven.
14.30 – 15.15 Voorstellen toetsen bij beleidsmedewerkers en afmaken. Elke groep maakt voor de andere 3 groepen een kopie van het eigen voorstel en verdeelt dat.
15.15 – 16.00 Fractieberaad: voorstellen bespreken binnen partijen
16.00 – 16.15 Beëdiging / afleggen belofte raadsleden
16.15 – 17.15 Jeugdraad, voorgezeten door burgemeesterBilker.

Contact