14 mei 2013

Maatschappelijke stage @!K: leerlingen houden fietsenspreekuur voor Oeganda

Van maandag 13 mei tot en met donderdag 16 mei zijn de tweedejaars leerlingen van !mpulse Kollum, school van OSG Piter Jelles, in het kader van de Maatschappelijke Stage aan de slag met een zogenaamde ‘Upgrade’. Dit is een korte maar vooral positieve actie waarmee jongeren de aandacht vragen voor millenniumdoelen en/of mensenrechten. De leerlingen van 2A komen in actie voor kinderen in Oeganda en hebben voor de Upgrade een speciaal fietsenspreekuur geopend. Tijdens dit spreekuur keuren zij, samen met de Fietsersbond, de fietsen van medeleerlingen, docenten, familieleden en alle andere belangstellenden. Het spreekuur vindt plaats op 16 mei van 12.30 uur tot 13.30 uur bij de Jumbo aan de Andreastraat in Kollum. Door de Poiesz in Kollum is een fietsparcours uitgezet voor het goede doel. De  Upgrade wordt geopend door Wethouder Boerema en een vertegenwoordiger van de Fietsersbond. De organisatie van de dag is in handen van de leerlingen van klas 2B van !mpulse Kollum.

Upgrader Andrea vertelt: ‘Wij zijn hier best wel verwend met onze fietsen. In Oeganda heeft lang niet iedereen een fiets en de mensen die er wel één hebben, kunnen deze niet repareren. Met deze Upgrade maken we niet alleen hier, maar ook aan de andere kant van de wereld een verschil!’

FoodSted Home – De Upgrade wordt, samen met Tûmba en de fietsersbond, georganiseerd voor FoodStep Home. Deze stichting bevrijdt kinderen uit een kindergevangenis in Kampala, Oeganda, om ze een toekomst te geven. Bij deze toekomst hoort ook leren fietsen. Door de slechte wegen in Oeganda gaan fietsbanden snel stuk. FoodStep Home zorgt dat binnenbanden, reparatiesetjes en andere ingezamelde donaties bij de fietsen en kinderen in Oeganda komen.

Maatschappelijke Stage – De leerlingen van !mpulse Kollum voldoen door middel van dit project en de community-uren op school aan de 30 uren norm die geldt voor de Maatschappelijke Stage. Vanaf 2011 is op alle scholen in Nederland de Maatschappelijke Stage (MaS) verplicht geworden. De stage wordt ingezet als middel om leerlingen te leren ‘samen te leven’ om zo de verbanden in de samenleving te versterken. Door een Maatschappelijke Stage leren leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke belangen.
an maandag 13 t/m donderdag 16 zijn de tweede jaars leerlingen van !mpulse Kollum in het kader van de Maatschappelijke Stage aan de slag met een zogenoemde ‘Upgrade’. Dit is een korte maar vooral positieve actie waarmee jongeren de aandacht vragen voor Millenniumdoelen en/of Mensenrechten.

Upgraden Friesland – In Friesland ligt de organisatie van het landelijke jongerenprogramma Consumptie Verplicht, waar het Upgraden deel van uitmaakt, in handen van Tûmba. Zij benaderen actief jongerenorganisaties om deel te nemen aan dit project en ondersteunen waar nodig de jongeren die gaan Upgraden. Het vastleggen op film en het bereiken van de media is een essentieel onderdeel van het Upgraden. Daarom wordt er van iedere Upgrade opnames gemaakt, dit keer door Anne Runia Producties, die na afloop te zien zijn op de landelijke portal upgraden.nu en op de facebookpagina ‘Upgraden Fryslân’.

Contact