29 januari 2011

!mpulse Kollum speelt hoofdrol in voorlichtingsfilm over drankmisbruik onder jongeren

Jongeren uit Noordoost Fryslân die hun eigen leefgebied en werkomgeving op film vastleggen en deze gebruiken voor het internet of social networks. Dat is het doel van stichting NetNix, die samen met onderwijs, overheid en bedrijfsleven uit het gebied, scholieren en studenten en professionals laat samenwerken aan projecten, met als eindproduct een videodocument. Het gebiedsplatform van Noordoost Fryslân ondersteunt dit initiatief en heeft positief geadviseerd over de subsidieaanvraag aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân.
De stichting NetNix (bestuur: Niek Geelhoed, directeur van Kabel Noord, Jan de Vries, voorzitter ONOF en Verzuim Protect en Eric Voigt van Noordman Media), wil jongeren laten nadenken over een kansrijke toekomst in hun gebied.

Om jongeren te wijzen op de gevaren van overmatig alcoholgebruik heeft de Gemeente Kollumerland c.a. de stichting NetNix gevraagd een aantal videoclips te maken. De videoclips laten zien wat de gevolgen kunnen zijn van teveel drinken. De hoofdrolspelers zijn jongeren uit Kollumerland. Studenten van de opleiding Media & Entertainment Management van Stenden Hogeschool Leeuwarden hebben de organisatie in handen. Het eerste van de vier clips is in juni van dit jaar opgenomen op  Piter Jelles Impulse Kollum en is te zien op Youtube.

Bekijk de clip via onderstaande link:
impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/Alcoholclip%20040610.pdf

Bekijk de publicaties over de opname van de clip via onderstaande links:
impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/Film%20alcohol%20en%20jeugd%20040610-1.pdf

impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/Film%20alcohol%20en%20jeugd%20040610-1.pdf

Contact