9 januari 2010

!mpulse Kollum winnaar LAKS-monitor en uitgeroepen tot beste school van Nederland

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) presenteerde op 8 april 2010  de resultaten van de LAKS-Monitor. Dit onderzoek naar de tevredenheid van scholieren over hun onderwijs is samen met onderzoeksbureau ResearchNed afgenomen op 130 scholen onder 60.000 scholieren. De scholieren van Nederland hebben gesproken, en ze waren kritisch.
Het LAKS heeft dit onderzoek uitgevoerd omdat volgens de scholierenorganisatie de mening van de scholier meer centraal moet staan. “We kunnen niet om de scholier heen, zij weten het beste hoe het gaat op school. Met deze uitkomsten kunnen scholen, gemeentes en rijksoverheid probleemgericht aan de slag.”, aldus Steven de Jong, vice-voorzitter LAKS en projectleider. Scholieren zijn gematigd tevreden: ze geven hun school gemiddeld een 7,2.

Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt nam op 8 april het rapport in ontvangst in de Rode Hoed onder grote belangstelling van het onderwijsveld en scholieren. Ook werd een diploma en een geldprijs uitgereikt aan de best scorende school, Piter Jelles !mpulse uit Kollum. De leerlingen van Piter Jelles !mpulse Kollum gaven hun school het gemiddelde cijfer van 8,5.
Het ministerie van OCW en de VO-raad zullen de LAKS-Monitor gebruiken in hun beleidsvorming en Kamerleden hebben aangegeven dat dit onderzoek hen een goed handvat biedt. Ook de Inspectie van het Onderwijs gaat met de LAKS-Monitor aan de slag: inspecteurs zullen bij schoolbezoeken naar de resultaten vragen. De Jong: “We zijn erg blij dat al deze partijen aangeven goed naar de scholieren te zullen luisteren. Dit geeft het belang van leerlingenparticipatie aan.”

Zowel de lokale, de regionale als de landelijke media heeft volop aandacht geschonken aan dit rapport en aan !mpulse Kollum, de winnende school.Via onderstaande links zijn enkele publicaties te lezen.

impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/!mpulse%20Kollum%20leukste%20school%20090410-2.pdf

impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/!mpulse%20Kollum%20Leukste%20school%20090410-1.pdf

impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/!mpulse%20Kollum%20Leukste%20school%20090410.pdf

impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/Beste%20school%20van%20Nederland%20100410.pdf

Contact