24 december 2013

!mpulsel 2 jaargang 2013 – 2014

Beste !mpulsel-abonnees,
 
Let’s clean this shit up!
 
Met zo’n pittige oneliner hebben we het in de rijke historie van onze !mpulsel nimmer aangedurfd om de preambule van ons glossy informatieve magazine aan te heffen. Desalniettemin is deze krachtige frase in zijn geheel niet ongefundeerd neergekrabbeld, integendeel.  Deze zinsnede is consciëntieus opgetekend. Immers, de afgelopen week werd er @!K in de ‘communityweek nieuwe stijl’ vol passie, vuur en energie gepoetst, geaffineerd, geschrobd, gearrangeerd, gecoördineerd, opgeschikt, gedecoreerd, opgeschoond, gefrotteerd, ingezameld, gezwierd en gefuifd. En dat alles om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor 3FM Serious Request.
  
Met een fenomenale week vol saamhorigheid, dynamiek, hartstocht, verbondenheid, flexibiliteit, creativiteit, kwaliteit en opbrengstgericht werken op ons netvlies scheuren  we solidair, behoedzaam en met een voldaan gevoel de laatste pagina’s  van de jaarkalender van 2013 af. Zo doen wij dat graag @!K.
 
Op de scheidslijn van 2013 en 2014 kunnen we het niet laten om een moment van bezinning te creëren, een momentje van stilstaan bij en terugblikken op een bewogen jaar. Voor een ieder @!K op eigen wijze een jaar van winst en verlies, feest en verdriet, pieken en dalen, voorspoed en tegenslag, stressen en relaxen, vet en mager, slagen en zakken, geven en nemen, komen en gaan, sterk  en zwak.
 
Vol goede en frisse moed, veerkracht, enthousiasme en vertrouwen kijken we @!K met een ruime en open blik uit naar het jaar 2014. We zijn reuze benieuwd welke enerverende avonturen we komend jaar weer samen gaan beleven!
 
Om nog even lekker in de sfeer te blijven luiden we deze laatste !mpulsel van 2013 uit met de eerste regels van het Serious Request Anthem:
 
Bring on the day to come
And wear it like it's a brand new one
Put on your shoes of lightning
Let them run’

Lekker lezen!
http://impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/!mpulsel%202%20jaargang%202013%20-%202014.pdf

Hele fijne Kerstvakantie en tot in 2014.
Bea Kroeze”

Contact