25 april 2013

!mpulsel 4 – 2012-2013 Royale oranje-editie

Leden van !mpulsel,

Deze Koninklijke !mpulsel die wij jullie hierbij aanbieden heeft betrekking op de bijzondere periode die achter ons ligt. In periode 4 hebben wij ons @!mpulse Kollum gericht op een aantal zaken die, in het licht van de ontwikkelingen die reeds eerder zijn ingezet, onze niet aflatende aandacht, zorg, inzet en toewijding blijven verdienen.

Op !mpulse Kollum zijn belangrijke stappen gezet om onze school, die door velen een warm hart wordt toegedragen, voor de toekomst nog sterker, nog meer solide en nog welvarender te maken.
Ons adagium is groei. Groei in brede zin.

Op grote thema’s rondom examenstress, cultuuruitingen, opleiding, de wereld om ons heen en de ontwikkeling van onze kroonprinsen en prinsessen doen wij ruimhartig een boekje open. Zij verdienen ons diepe respect.

Het beleid van !mpulse Kollum richt zich op de bevordering en borging van kwaliteit in alle facetten. Juist in deze tijden van economische crisis is het van belang ons hiervan bewust te zijn en van daaruit met kracht en vertrouwen samen te blijven werken aan behoud van het goede en tegelijkertijd de blik gericht te houden op innovatie, stabiliteit en verbondenheid.

Nu we de dorpel van periode 5 gezamenlijk zijn overgestoken, wordt ons gezichtsveld bepaald door wat voor ons ligt. Wat kunnen we tegemoet zien? De beproeving die examen heet zal door onze leerlingen met kracht en verve worden doorstaan. Daar hebben wij alle vertrouwen in.  De kwekelingen uit leerjaar 2 zullen tijdens de MaSweek @!K hun maatschappelijke betrokkenheid, analytische vaardigheden en inventiviteit ten dienste kunnen stellen aan maatschappelijk georiënteerde organisaties als Tûmba en de Fietsersbond.

Genoeg om naar uit te kijken. Genoeg om trots op te zijn. Genoeg om royaal vertrouwen uit te putten voor de toekomst!

Wij @!K abdiceren nog lang niet.
Tot ziens in !mpulsel 5!

Bea Kroeze en Tineke Hoekstra

http://impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/!mpulsel%204%20jaargang%202012-2013.pdf

Contact