2 oktober 2014

Ontruimingsoefening @!K

Woop! Woop! Woop! Zo galmde het brandalarm op een donderdagochtend door !mpulse Kollum. Snel deed iedereen de ramen en deuren dicht en liep naar buiten. Eenmaal op het schoolplein aangekomen bleek al snel dat iedereen buiten was. Ondertussen werd het gebouw gecontroleerd.
Gelukkig ging het deze keer om een oefening en was er niets loos.
 
Tweemaal per jaar oefenen we voor het geval er een keer echt brand uitbreekt of ander calamiteiten zijn. Het is dan heel belangrijk dat iedereen weet wat hij of zij wel en niet moet doen. Dan is er geen tijd om daar over na te denken!
Onze bedrijfshulpverleners (bhv’ers). Gernand, Anjo en Wiemer komen in actie als er brand is of er een ongeluk gebeurt. Mocht er dus een keer iets gebeuren, dan kun je altijd bij de bhv’ers terecht!
  
Na afloop van de ontruimingsoefening is er door de BHV-ers grondig geëvalueerd en is een verbeterplan opgesteld. Wordt dus vervolgd!
 

Contact