1 maart 2013

Open Dag @!mpulse Kollum drukbezocht

De Open Dag van !mpulse Kollum op woensdag 13 februari is drukbezocht.
's Middags en 's avonds stroomde onze school vol met geïnteresseerde bezoekers en mochten we veel toekomstige leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen. Overal in de school bruiste het van de activiteiten. Onze leerlingen leidden de bezoekers rond door de school en lieten hen kennismaken met alle facetten van !mpulse Kollum. De leergebieden en vakken werden inhoudelijk sterk door team en leerlingen gepresenteerd, de gasten kregen inzicht in de werkwijze tijdens keuzewerktijd,  ze maakten kennis met onze digitale leeromgeving Moodle, konden een mindmap maken, werden geïnformeerd over de kracht van onze communities en lieten zich uitgebreid informeren door onze toppers van de leerlingenraad. Ook waren er !mpulse Kollum-ouders aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden. En ondertussen speelde de schoolband de sterren van de hemel. 

We zijn trots op de reacties die we op deze dag hebben mogen ontvangen: Wát een fijne school, wát een open sfeer, wát een goed doordachte structuur, wát een mooie balans tussen vakinhoudelijk leren en persoonlijke ontwikkeling.

We willen iedereen die een steentje heeft bijgedragen aan deze verbindende dag heel hartelijk bedanken voor alle inzet. We zijn onder de indruk van de betrokkenheid en inzet van onze leerlingen bij de voorbereidingen en de uitvoering van onze Open Dag.
Jongens en meiden,  wat zijn jullie toppers!

Dank ook aan Sake Beerstra van RadioNOF.
We jullie graag wijzen op het artikel en de foto-impressie over de Open Dag @!mpulse Kollum die op de website van RadioNOF zijn verschenen:


http://www.rtvnof.nl/nieuws/de-open-dag-mpulse-kollum

We kijken alvast uit naar de Doemiddag van 6 maart!
 “

Contact