7 april 2014

Oude volken en culturen @!K

Maandag 7 april zijn de leerlingen van leerjaar 1 en 2 van start gegaan met een onderzoek naar oude volken en culturen. De hele week staat bol van de activiteiten. We zijn gestart met een gastles van dhr. Klaas Tulp, die ons inspirerend heeft verteld over de oude Friezen. Op dinsdag gaan de leerlingen op bezoek bij het IJstijdenmuseum te Buitenpost. Hier wordt een rondleiding gegeven door een archeoloog. Woensdag komt er een gastspreker uit Zuid-Amerika om ons alles te vertellen over de Inca’s.
Het doel van dit project is om leerlingen vanuit hun eigen interesse een goed onderzoek te laten doen naar een oude cultuur. Vervolgens zullen de leerlingen op basis hiervan een “broeder- of zustervolk” gaan bedenken met hun eigen rituelen en tradities. De vrijdag is het hoogtepunt van de week. Alle verzonnen culturen komen samen op het podium en zullen zichzelf van hun beste kant laten zien! 
 
Belangrijke momenten:
Maandag
7 april
Gastspreker over de Friezen: 9.30 – 11.45 uur.

Dinsdag
8 april
Excursie IJstijdmuseum vanaf 10:00 uur

Woensdag
9 april
Gastspreker over de Inca’s beschaving 9.30 – 11.45 uur.

Vrijdag
11 april
Presentaties vanaf 13:15 uur, einde ca. 14.30 uur.

 
 
 
 

Contact