6 december 2011

Paarse vrijdag @!K

!mpulse Kollum steunt de Paarse Vrijdag van morgen 9 december. Via verschillende posters en affiches in het schoolgebouw van !mpulse Kollum worden teamleden en leerlingen uitgenodigd om in paarse kleding naar school te komen. Daarnaast wordt er een loterij georganiseerd. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel gerelateerd aan het onderwerp homoseksualiteit/homofobie. Op initiatief van leerlingen en docenten, die verenigd zijn in de activiteiten-community, laat !mpulse Kollum op deze manier zien dat ze een school is waar iedereen mag zijn wie hij of zij is. Het maakt niet uit of je homo, hetero, lesbo, bi of in dubio bent.

!mpulse Kollum steunt met deze actie wederom het initiatief het COC’s Gay-Straight Alliance Netwerk dat voor de tweede keer Paarse Vrijdag organiseert. Paarse Vrijdag is afkomstig uit de Verenigde Staten en wordt gehouden op de Internationale Dag van de Rechten van de Mens.

!mpulse Kollum is een kleinschalige, veilige, leuke school, waar alle leerlingen en teamleden zich optimaal kunnen ontwikkelen. Op !mpulse Kollum zijn maatschappelijke thema’s ingebed in het curriculum. Zowel in de vaklessen als in de kringen nemen thema’s als persoonlijke ontwikkeling, wereldburgerschap, identiteit en gelijke behandeling een belangrijk plaats in. In de vaklessen Mens & Maatschappij wordt – in samenwerking met de stichting Tûmba – inhoudelijk aandacht besteed aan het onderwerp homoseksualiteit. 

Een fotograaf van de Leeuwarder Courant legde het volgende vast op de gevoellige plaat:
impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/LC-20111210-NO01011007.pdf.

Contact