13 september 2013

Prikbord start schooljaar 2013 – 2014

Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) van !mpulse Kollum,

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2013 – 2014 willen we jullie door middel van een speciale editie van ons magazine ‘prikbord’ informeren over een aantal belangrijke en handige zaken die voor alle leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) die aan !mpulse Kollum zijn verbonden nuttig en noodzakelijk zijn om te weten.

Op school wordt tijdens de introductieperiode in de kringen ruimschoots aandacht besteed aan deze informatie. Op de ouderavond van 29 augustus is de inhoud van dit magazine door de coaches met ouder(s)/verzorger(s) besproken.

Op deze manier hopen we jullie voldoende te informeren zodat we met elkaar een vliegende start  kunnen maken in dit nieuwe schooljaar. Wij hebben er zin in!

Lekker lezen in het Prikbord start schooljaar 2013 – 2014.

Met vriendelijke groet,

Namens het team van !mpulse Kollum,
Bea Kroeze”

Contact