13 april 2010

Publicatie in VO-magazine: Leerlingparticipatie op !mpulse Kollum

De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Als sectororganisatie richt de VO-raad zich op de kwaliteit, ontwikkeling en vernieuwing van het voortgezet onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.
De VO-raad zorgt voor verbinding ín de sector, tússen de scholen en mét de samenleving door het creëren van voorwaarden voor goed onderwijs en het zichtbaar maken van onderwijsresultaten. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de door de leden opgestelde Beleidsagenda en Sectoragenda VO.

VO-magazine
VO-magazine verschijnt zeven keer per jaar. Het informeert de leden van de VO-raad en andere belangstellenden over thema’s waar de VO-raad zich mee bezig houdt en over actuele ontwikkelingen in onderwijsland.
In december 2010 is er in opdracht van de VO-raad een artikel over leerlingenparticipatie op !mpulse Kollum gepubliceerd, met de titel: ‘de school is van ons allemaal’.
.
Lees het artikel in het VO-magazine via onderstaande link:
impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/VO-magazine-3-2010[1].pdf

Contact