13 maart 2012

School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook?

Op donderdag 15 maart is voor de negende keer de Dag van de Leerplicht georganiseerd. De leerplichtambtenaar van de gemeente Kollumerland c.a., Lutske Wijma, brengt de dag van de leerplicht op een positieve manier onder de aandacht van leerlingen. Zij bezoekt, samen met wethouder Rik Schaafstal, Piter Jelles !mpulse Kollum op 15 maart van 8.30 uur tot 9.00 uur. In de kring van leerjaar 1 geven ze informatie over het thema van dit jaar: ‘School? Ik maak mijn verhaal af! Jij ook?’

!mpulse Kollum ondersteunt dit initiatief van harte. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich op allerlei fronten – cognitief, sociaal en persoonlijk – ontwikkelen en zo bouwen aan een goede toekomst. Na het volgen van een opleiding en met een diploma op zak, heb je nu eenmaal veel betere kansen op een leuke vervolgopleiding en een baan die bij je past. Het ‘verhaal afmaken’, het thema van dit jaar, vinden wij heel belangrijk.

In het kader van de Dag van de Leerplicht, wordt door de leerplichtambtenaar en de wethouder de ‘Vet Verkeerd krant’ uitgedeeld aan de leerlingen. De krant gaat over schoolverzuim en in de krant staan onder andere: interviews met jongeren, de officier van Justitie, de leerplichtambtenaar en spijbelsmoezen.

!mpulse Kollum staat voor eigentijds onderwijs waarin samenwerkend leren, persoonlijke groei, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, talentontwikkeling en kennisverwerving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Op !mpulse Kollum zijn maatschappelijke thema’s ingebed in het curriculum. Zowel in de vaklessen als in de kringen nemen thema’s als persoonlijke ontwikkeling, wereldburgerschap, actualiteit en communicatieve vaardigheden een belangrijk plaats in. Het bezoek van de wethouder en leerplichtambtenaar biedt leerlingen en team van !mpulse Kollum talloze aanknopingspunten om inhoudelijk aandacht te besteden aan het onderwerp ‘leerplicht’.

Voor vragen over leerplicht kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar in uw gemeente. Meer informatie is te vinden op: www.dagvandeleerplicht.nl

Contact