13 november 2013

Serious vingerhaken @!K

Het duurt niet lang meer voordt het Glazen Huis van 3FM neerstrijkt op het Zaailand in Leeuwarden. Net als voorgaande jaren staat tijdens deze Serious Request een ‘stille ramp’ centraal – dit jaar is dat het terugdringen van babysterfte ten gevolge van diarree.

Op !mpulse Kollum bruist het inmiddels van voorbereidingen en activiteiten om geld in te zamelen voor dit goede doel.
In leerjaar 1 hebben leerlingen het plan opgevat om het wereldrecord Vingerhaken te verbreken. Een pittige uitdaging: het huidige record staat op 18 kilometer!
Er wordt tijdens de stille momenten op school met vereende krachten koortsachtig gehaakt. De eerste kilometers zijn inmiddels binnen. Hup hakers, hup!

De communityweek – eind december 2013 – zal geheel in het teken staan van allerlei acties rondom deze Serious Request.

Wordt vervolgd.

Contact