30 oktober 2014

Setting raketten @!K

Deze week (27 t/m 31 oktober) is er op !mpulse Kollum een bijzondere schoolweek gaande, namelijk: de eerste settingweek van het schooljaar.

Tijdens het onderdeel ‘setting’ krijgen de leerlingen van leerjaar 1 en 2 de ruimte om te leren vanuit hun eigen passie en interesse. Drie maal per schooljaar staat er een settingweek op het programma. Alle onderbouwleerlingen werken dan in zelfgekozen groepen, onder begeleiding van teamleden, aan een onderwerp rond verschillende thema’s. Dit keer is het thema ‘Kunst & Techniek’. De leerlingen gaan deze week aan de slag met het bouwen van een raket! Op vrijdag 31 oktober vanaf 13.15 uur is er een feestelijke gezamenlijke afsluiting waarbij alle groepjes leerlingen hun ‘raket’ presenteren én lanceren!

De week staat verder bol van de activiteiten met het thema Kunst en Techniek: naast verschillende inspirerende workshops rond dit thema staat er op donderdag 30 oktober ook een excursie naar het Groninger Museum op het programma.

Contact