12 december 2012

Settingweek @!K

Op !mpulse Kollum vinden we het belangrijk dat de leerlingen ook vanuit hun eigen passie en interesse kunnen leren. Daarom staat er 3 keer per jaar voor leerjaar 1 en 2 een settingweek op het rooster. Alle onderbouwleerlingen werken dan in zelfgekozen groepen onder begeleiding van teamleden aan onderwerpen rond de thema’s ‘natuur & gezondheid’, ‘cultuur & maatschappij’ en ‘economie, maatschappij & internationalisering’. Deze thema's hebben verbinding met de sectoren en profielen in de bovenbouw.

Tijdens de settingweek staat het lesprogramma van de verschillende leergebieden in het teken van het onderwerp van de settingweek, worden extern deskundigen uitgenodigd om gastlessen te geven en wordt er een leergebiedexcursie georganiseerd. De settingweek wordt afgesloten met het inleveren van een eindproduct of werkstuk bij de leergebiedtutor(en). De beoordeling hiervan is terug te vinden op de rapportage.

De settingweek 'natuur & gezondheid' – de eerste van het schooljaar 2012-2013 – draait inmiddels op volle toeren. Tijdens deze week gaan onze leerlingen op leergebiedexcursie naar het Natuurmuseum in Leeuwarden, beleven zij  de theatervoorstelling 'Jij en de Zorg', krijgen ze gastlessen die verzorgd worden door het Rode Kruis en geven ouders die werkzaam zijn binnen deze sector diverse gastworkshops. Op vrijdag sluiten de leerlingen de week af met een presentatiemiddag waarbij de thuisfronten van harte welkom zijn om mee te beleven wat door onze jonge onderzoekers onderzocht, geleerd en gemaakt is. 

\"

Contact