15 maart 2016

Speciaal bezoek op school: de 87-jarige heer De Graaf kwam aan leerjaar 2 bij Mens&Maatschappij

Speciaal bezoek op school: de 87-jarige heer De Graaf kwam aan leerjaar 2 bij Mens&Maatschappij zijn persoonlijke ervaringen tijdens de Tweede Wereldoorlog vertellen. Zijn verhaal en meegebrachte voorwerpen maakten veel indruk!

Contact