14 december 2011

Theatervoorstelling ‘Een wereld zonder zorg’ @!K

Op donderdag 15 december wordt tussen 10.45 uur en 12.45 uur de voorstelling ‘Een wereld zonder zorg’ gespeeld voor leerlingen uit leerjaar 1 en 2 van !mpulse Kollum. Tijdens deze theatervoorstelling maken de leerlingen op een humoristische en eigentijdse manier kennis met de zorgsector. Ze komen door de voorstelling tot de ontdekking dat een wereld zonder zorg ondenkbaar is. Na de voorstelling wordt er met de acteurs een nagesprek gehouden en gaan leerlingen, met behulp van de website www.jijendez.org aan de slag met een aantal interactieve opdrachten rondom het thema ‘zorg’.

Het tekort aan zorgpersoneel lijkt één van de grootste maatschappelijke problemen van Nederland te worden. VenturaPlus, het Friese samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsinstellingen, opleidingen, (UWV)werkpleinen, gemeenten en Calibris, focust op de regionale arbeidsmarktproblematiek en zet zich in voor voldoende en bekwaam primair personeel in alle Friese zorg- en welzijnsinstellingen. Eén van de initiatieven om deze doelstelling te realiseren is het theaterproject “Jij en de zorg”. De voorstelling biedt leerlingen van !mpulse Kollum talloze aanknopingspunten met betrekking tot loopbaanoriëntatie in de zorgsector. Tevens draagt de voorstelling bij aan het wegnemen van vooroordelen ten aanzien van werken in de zorg.

!mpulse Kollum is een kleinschalige school voor vmbo-t, havo en vwo, waar leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De didactiek en begeleiding op school is er op gericht om leerlingen zelfstandig en zelfverantwoordelijk te leren werken. Daarnaast is het betekenisvol en contextrijk leren, net als ‘samenwerkend leren’; het met en van elkaar leren, een essentieel onderdeel van het onderwijs op !mpulse Kollum. Dit uit zich -onder andere- in de activiteiten die georganiseerd worden en de vele gastlessen die gegeven worden. De theatervoorstelling ‘Een wereld zonder zorg’ is hier een voorbeeld van.

Voor meer informatie:

www.jijendezorg.org

www.impulsekollum.piterjelles.nl

Contact