29 januari 2011

Theatervoorstelling ‘Jij en de zorg’ op !mpulse Kollum

Op donderdagmiddag 16 december van 13:00 uur tot 15.30 is de theatervoorstelling Een wereld zonder zorg opgevoerd voor leerlingen van !mpulse Kollum.
Deze theatervoorstelling maakt deel uit van een door VenturaPlus opgezet project om jongeren te interesseren voor werken in de zorg. Immers, door vergrijzing en toenemende vraag naar zorg zal in de komende jaren de zorgsector sterk groeien. Tegelijkertijd lijkt het aanbod van werknemers in de zorgsector af te nemen, door afname van het aantal jongeren en uitstroom van ouder personeel.

Tijdens de theatervoorstelling Een wereld zonder zorg, maken leerlingen van !mpulse Kollum op een komische en eigentijdse manier kennis met de zorgsector en in het verloop van de voorstelling ontdekken ze dat een wereld zonder zorg ondenkbaar is…
Na de voorstelling wordt er met de acteurs nabesproken en gaan leerlingen aan de slag met een aantal interactieve opdrachten. Met behulp van de website www.jijendez.org geven leerlingen antwoord op de vragen: pas ik in de zorg en past de zorg bij mij? Door de ogen van jongeren wordt, door middel van filmpjes en tests, een realistisch beeld van de zorg gegeven.

De Voorstelling biedt leerlingen van !mpulse Kollum talloze aanknopingspunten m.b.t. de profiel- en sectorkeuzes, loopbaanoriëntatie en de diverse mogelijkheden die de zorgsector biedt. Tevens draagt de voorstelling bij aan het wegnemen van vooroordelen ten aanzien van werken in de zorg.

!mpulse Kollum vindt het belangrijk dat leerlingen betekenisvol en contextrijk leren. Dit uit zich -onder andere- in de vele gastlessen die er worden gegeven. Zo zijn bijvoorbeeld Sander de Rouwe (Tweede-Kamerlid CDA), de heer Bilker (Burgemeester Kollumerland) en Michael Wijngaarde (vestigingsdirecteur van de penitiaire inrichting Hoogvliet) te gast geweest op !mpulse Kollum. Daarnaast zijn er gastsprekers over de Tweede Wereldoorlog, voorlichters van het COC, Tumba (sluiers en slipjes) en van het Trimbos instituut op !mpulse Kollum geweest om hun kennis met de leerlingen te delen. De school neemt regelmatig deel aan projecten als Clips voor Vrijheid, de anti-alcohol campagne van Netnixx en aan verschillende milieuprojecten van het IVN.

!mpulse Kollum opende in 2006 de deuren voor de eerste leerlingen. Met een eigen visie op onderwijs heeft !mpulse Kollum zich ontwikkeld tot een volwaardige school waar kwaliteit op alle terreinen centraal staat. In april 2010 is !mpulse Kollum door het LAKS uitgeroepen tot beste school van Nederland. Op !mpulse Kollum kunnen leerlingen op een eigen unieke manier een vmbo-t, havo of vwo-diploma halen.

Contact