14 oktober 2011

Theatervoorstelling ‘Kapot van jou’ @!mpulse Kollum

Welke keuzes maken jongeren onder invloed van anderen, overmoed, onervarenheid, alcohol, drugs, hormonen? Kennen ze hun eigen grenzen en die van anderen? Dinsdag 25 oktober van 09:45 tot 11:45 uur en van 13:00 uur tot 15:00 uur maken acteurs van theater Traxx in de voorstelling ‘Kapot van jou’ deze thema’s op een dynamische en aansprekende manier bespreekbaar. De voorstelling vindt plaats in de Expo van !mpulse Kollum.

Deze voorstelling is gemaakt in opdracht van Veilig Verkeer Nederland en wordt door Theater TRAXX voor de derde- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs in Achtkarspelen en Kollumerland c.a. gespeeld.

In de voorstelling ‘Kapot van jou’ laten de jonge acteurs op dynamische zien hoe een gezellige avond kan uitlopen in een dramatische ontknoping. Kapot van jou pakt de jongeren vast en raakt ze in het hart. De voorstelling zet ze aan het denken en gaat verder dan alleen maar mooi of leuk.

Gezien het heftige onderwerp is er op !mpulse Kollum na de voorstelling alle ruimte voor het nabespreken van de voorstelling. Leerlingen worden door de acteurs uitgedaagd over hun eigen ervaringen praten. Door middel van verschillende werkvormen worden jongeren aangezet na te denken over hun eigen verantwoordelijkheid en alternatieven voor risicovol gedrag.

Ook de ouder(s)/verzorger(s) zijn uitgenodigd de voorstelling te zien. Op 3 en 10 november wordt de theatervoorstelling voor het thuisfront van de leerlingen opgevoerd in de discotheek waar veel jongeren elkaar in het weekend ontmoeten, ClubQ.

Contact