29 januari 2015

Veel belangstelling voor Open Dag @!K

Woensdagmiddag en avond 28 januari opende Piter Jelles !mpulse Kollum, school voor vmbo-t, havo en vwo haar deuren voor toekomstige brugklassers. Veel leerlingen met hun ouders / verzorgers kwamen een kijkje nemen. Wat een belangstelling! We kijken terug op een zeer geslaagde Open Dag.

Benieuwd naar de foto's? Kijk snel op http://www.rtvnof.nl/veelbelangstelling-open-dag-van-piter-jelles/!

Groep 8
Binnenkort staan de leerlingen van groep acht van het basisonderwijs voor een spannende keuze. De tijd op de basisschool zit er bijna op. Het wordt tijd voor een nieuwe stap; een nieuwe school. Na de zomervakantie gaan ze naar het voortgezet onderwijs; een groots moment in je schoolcarrière. Welke school kies je?! Als je zo’n belangrijke beslissing gaat nemen, is het belangrijk om je van te voren goed te oriënteren. Hoe vind je de school die het beste bij jou past?

De Open dag
Op de Open Dag kun je kennis maken met !mpulse Kollum. Je kunt dan zien wat we op een schooldag allemaal doen, hoe je rooster werkt, welke vakken je krijgt, hoe het gebouw er uitziet, wat er tijdens community op het programma staat, hoe het aan toegaat in het LAB, wat setting is, waarom je kringgroep belangrijk is, wat je doet in keuzewerktijd, bij hulplessen en remedial teaching, of je een kluisje krijgt en nog véél meer. Onze leerlingen geven je een uitgebreide rondleiding door het gebouw en in de verschillende ruimtes zal het werken en leren op !mpulse Kollum op verschillende manieren aan je voorgesteld worden. Ook kun je  bij leerlingen, ouders en team met al je vragen terecht.

De Doemiddag van !mpulse Kollum
Op de Doemiddag maak je op een leuke en actieve manier kennis met !mpulse Kollum. In korte workshops van bijvoorbeeld Frans,  Mens & Maatschappij,  Mens & Natuur en wiskunde ga jij zelf aan de slag en krijg je een goede indruk van onze school.

Wanneer en waar?
Woensdag 18 februari 2015 van 14:30 uur tot 16:30 uur in ons gebouw aan de Gerrit Bleekerstraat 3 te Kollum.
Vanaf 16.00 uur nodigen wie ouder(s)/verzorger(s) uit om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten en vragen te stellen tijdens het oudercafé.

Hoe?
Als je in groep 8 zit, kun je je aanmelden voor de Doemiddag door het sturen van een e-mail naar impulsekollum@pj.nl. Vermeld in de e-mail je naam, je adres en telefoonnummer en ook de naam van je basisschool. Nadat je aanmelding bij ons is binnengekomen, krijg jij van ons een uitnodiging voor de Doemiddag.

!mpulse Kollum
Het team van !mpulse Kollum vindt het belangrijk dat je bij ons een stevig diploma haalt zodat je, na je schooljaren op !mpulse Kollum, goed toegerust door kunt stromen naar het MBO, het HBO of het WO. Dat betekent dat we goede vaklessen geven, contextrijke projecten organiseren, je begeleiden bij het leren leren en je hierbij extra ondersteunen als dat nodig is. Naast een diploma op het juiste niveau willen we onze leerlingen ook tools in handengeven om op sociaal gebied het beste uit zichzelf en anderen te halen. Daarom vinden we het belangrijk dat we je goed voorbereiden op het kiezen van een vervolgopleiding en op je plek in de moderne, steeds veranderende samenleving. Vaardigheden als plannen, organiseren, reflecteren, samenwerken en overleggen krijgen daarom volop aandacht bij ons op school.

Ook jouw persoonlijke ontwikkeling staat bij ons centraal. We zijn een kleine, veilige school waar we iedereen kennen, waar iedereen wordt gezien en waar iedereen de persoonlijke aandacht krijgt die hij verdient. We staan bekend om de prettige sfeer bij ons op school. We werken hard aan het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen het team, de leerlingen en de ouder/verzorgers en de leerlingen onderling. Dit betekent aan de ene kant dat we duidelijk zijn en heldere grenzen stellen en aan de andere kant dat we luisteren naar het verhaal van iedere leerling. Respectvol met elkaar omgaan is bij ons de norm. Dat geldt voor team, leerlingen en ouders/verzorgers. Kortom: !mpulse Kollum wil een school zijn waar een hoge ambitie wat betreftonderwijskundige kwaliteit, professionaliteit en een veilig pedagogisch klimaat onlosmakelijk verenigd zijn.

 “

Contact