8 juni 2012

Verkeersmarkt @!K

Op dinsdag 12 juni strijkt de verkeersmarkt van de Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) neer op !mpulse Kollum. De SBV heeft tot doel de verkeersveiligheid in Noord-Nederland te vergroten door verkeersonderwijs aan weggebruikers in alle leeftijdscategorieën te verzorgen. Uiteraard steunen wij dit initiatief van harte op !mpulse Kollum: wij willen graag bevorderen dat onze leerlingen zich in het verkeer veilig, respectvol en verantwoordelijk gedragen.
De SVB heeft voor de verschillende leeftijdscategorieën op de doelgroep aangepaste educatieve diensten in haar pakket. De verkeersmarkt – die bedoeld is voor leerlingen uit de eerste leerjaren van het voortgezet onderwijs – is daar één van.

Een verkeersmarkt is afgestemd op de beleving van het verkeer door jongeren, hun gedrag en de concrete verkeerssituaties waarmee zij te maken hebben. Met de praktische opzet van een verkeersmarkt wordt bereikt dat de leerlingen sneller en grondiger zijn doordrongen van de betekenis van verkeersregels, van de noodzaak deze regels te kennen en van het belang van veilig verkeersgedrag. Tijdens de verkeersmarkt leggen de leerlingen een circuit af langs verschillende organisaties die betrokken zijn bij verkeersveiligheid. Bij elke organisatie brengen de leerlingen tussen 20 en 30 minuten door. Ze krijgen er voorlichting, doen er een test of nemen deel aan een workshop. In totaal bestaat de markt op !mpulse Kollum uit 5 verschillende onderdelen: de politie, ‘de dode hoek’, een alcoholparcours, een ambulance en een ogen- en reactietest. Bij ieder onderdeel wordt er door specialisten uitleg gegeven. En uiteraard gaan onze leerlingen zelf ook actief aan de slag: leerjaar 1 op de ochtend en leerjaar 2 en 3 op de middag.

Het thema verkeersveiligheid is een van de thema’s dat ingebed is in het curriculum van !mpulse Kollum. Zowel in de vaklessen Mens & Maatschappij als in de kringen neemt bevordering van sociale integratie en actief burgerschap een belangrijk plaats in. De leerlingen van !mpulse Kollum worden in de kringen door hun coach voorbereid op hun bezoek aan de Verkeersmarkt. Ook wordt er in kringverband nagepraat over de thema’s die tijdens de verkeersmarkt aan de orde zijn gekomen.

We hopen op een informatieve, actieve, leerzame en leuke dag!

Contact