9 juni 2013

Verkeersveiligheid @!K

Van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni a.s. staat !mpulse Kollum in het teken van verkeersveiligheid. Elke dag gaan er duizenden scholieren op de fiets naar school. Ook bijna alle leerlingen van !mpulse Kollum komen met de fiets naar school. Om de leerlingen bewust te maken van de risico’s die het met zich meebrengt om door het drukke verkeer te fietsen en vooral om te laten zien wat ze zélf kunnen doen om ongelukken te voorkomen, wordt er volgende week volop aandacht besteed aan dit thema. Er worden gastlessen gegeven door mensen die zelf verkeersslachtoffer zijn geworden en er wordt een workshop over gedrag in het verkeer gegeven. Op vrijdag is er een afsluitende verkeersmarkt waarbij er allerlei spectaculaire activiteiten te doen zijn in en om de school.

Les van verkeersslachtoffers
Op dinsdag 11 juni krijgt !mpulse Kollum bezoek van mensen die slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeluk. Dit zijn heftige gastlessen waarmee de leerlingen bewust worden gemaakt van het feit dat iedereen van het ene op het andere moment een verkeersslachtoffer kan zijn. Donderdag 13 juni krijgt een aantal klassen een workshop over gedrag in het verkeer.

Verkeersmarkt
Vrijdagochtend 14 juni staat er voor alle eerste klassen een verkeersmarkt op het programma. De markt wordt georganiseerd met medewerking van o.a.: de politie, ambulancedienst en Veilig Verkeer Nederland. De leerlingen nemen in groepen deel aan verschillende spectaculaire activiteiten in en om de school. Zo nemen ze zelf plaats achter het stuur van een grote vrachtauto om te ervaren wat precies de ‘dode hoek’ is en hoe ze daar mee om moeten gaan als fietser. Ook krijgen de leerlingen van een ambulanceverpleegkundige de basislessen van het verlenen van Eerste Hulp en ervaren ze hoe het is om als blinde deel te nemen aan het verkeer.

Nieuwsgierig naar de beelden?
Op rtv.nof.nl staat een prachtige reportage: http://www.rtvnof.nl/nieuws/osg-piter-jelles-in-het-teken-van-verkeersveiligheid
Of kijk op: https://plus.google.com/photos/107086746835474083871/albums/5889060070557196017?authkey=CJmTpfqx3YPqbA

Contact