29 januari 2011

VO-congres 2011

De VO-raad vertegenwoordigt 334 schoolbesturen en ruim 600 scholen in het voortgezet onderwijs. Als sectororganisatie richt de VO-raad zich op de kwaliteit, ontwikkeling en vernieuwing van het voortgezet onderwijs voor 1 miljoen leerlingen. Als werkgeversvereniging voert de VO-raad overleg met werknemersorganisaties over de arbeidsvoorwaarden van ruim 120.000 personeelsleden.
De VO-raad zorgt voor verbinding ín de sector, tússen de scholen en mét de samenleving door het creëren van voorwaarden voor goed onderwijs en het zichtbaar maken van onderwijsresultaten. Daarbij werkt de VO-raad aan de speerpunten uit de door de leden opgestelde Beleidsagenda en Sectoragenda VO.

VO-congres
Donderdag 24 maart 2011 vond het VO-congres 2011 plaats, dé ontmoetingsplaats voor schoolleiders en bestuurders uit het voortgezet onderwijs. Alle leden van de VO-raad kregen de congresbrochure toegestuurd. In deze  brochure zijn foto’s geplaatst die in december door een professionele fotograaf op verzoek van de VO-raad op !mpulse Kollum zijn genomen.
Ook in de openingsleader van het VO-congres was !mpulse Kollum volop in beeld.

Via onderstaande link opent de VO-congresbrochure 2011:
impulsekollum.piterjelles.nl/website/documents/Congresbrochure_2011_DEF[1].pdf

Contact