Omgang met elkaar

Overal zijn regels en worden afspraken gemaakt. Regels en afspraken zijn er om het samen leven en werken voor iedereen goed en plezierig te laten verlopen.

Op !mpulse Kollum zijn de regels en afspraken gebaseerd op de fatsoensnormen:

Daarnaast zijn er een aantal praktische regels en afspraken:

Wanneer jij je niet aan bovenstaande punten houdt, spreken we jou aan op je gedrag of gaan we met jou in gesprek over het ongewenste gedrag.

Contact