Voorlichtingsavonden 5 en 14 november

We nodigen ouders/verzorgers van leerlingen van groep 7 en 8 van de basisscholen van harte uit om kennis te komen maken met Piter Jelles !mpulse Kollum. We zetten de deuren van de Campus Kollum wagenwijd voor jullie open tijdens onze voorlichtingsavonden op 5 en 14 november 2019.

Om 19.30 uur start het voorlichtingsprogramma. We informeren ouders/verzorgers over het voortgezet onderwijs in het algemeen en het leren en werken op !mpulse Kollum in het bijzonder. Ook de Campus Kollum, het prachtige nieuwe gebouw waar we vanaf dit schooljaar gebruik van gaan maken komen aan bod. In de Campus wonen, leven en werken we samen met het Lauwers College, de bibliotheek en de Colle.

We zetten de deuren op 5 en 14 november graag voor jullie open!

Contact