Onderwijskwaliteit opnieuw op alle fronten zeer positief bevonden

Opnieuw zijn de resultaten van inspectie-onderzoek zeer positief bevonden op !mpulse Kollum. We zijn blij met deze positieve resultaten en blijven werken aan een hoge onderwijskwaliteit.

De inspectie van het onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Daarvoor worden alle scholen regelmatig bezocht. Eind 2016 kreeg onze school bezoek van de Onderwijsinspectie. !mpulse Kollum viel in het steekproefonderzoek voor het onderwijsverslag waarvoor de Onderwijsinspectie op verschillende scholen informatie inwint. Hoewel het een steekproefonderzoek betreft, wijkt de inhoud van zo’n onderzoek niet af van een regulier kwaliteitsonderzoek. Er wordt net als bij een regulier onderzoek onderzocht of de kwaliteit van het onderwijs aan de eisen voldoet die de wet stelt.

De inspecteur gaf aan zeer onder de indruk te zijn van de wijze waarop wij het onderwijs op !mpulse Kollum hebben ingericht en de manier waarop wij (leerlingen – team – ouders) met elkaar omgaan. De openingszin van de terugkoppeling:

“Wat is dít een geweldige school, ik gun alle leerlingen deze school”

Aan de rechterkant van deze pagina is het officiële Inspectierapport met de bevindingen te downloaden.

De uitstekende kwaliteit van het onderwijs blijkt ook uit de onlangs gepubliceerde Onderwijsresultaten 2017. Ook dit document is aan de rechterzijde van deze pagina te downloaden.

In oktober 2015 vond er al een regulier kwaliteitsonderzoek plaats op !mpulse Kollum. De kwaliteit van onderwijs, zowel de onderwijsresultaten als de onderwijsprocessen, op !mpulse Kollum zijn toen ook als voldoende beoordeeld. Het toentertijd opgestelde rapport met bevindingen inclusief oordeel is inzichtelijk via www.scholenopdekaart.nl. en ook te vinden op de website van de Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.nl

DSCF7977-29

Contact